Evangeliets tjänare kapitel 99. 347.     Från sida 468 i den engelska utgåva.tillbaka

Länderna långt borta

Låt det inte uppstå strid om småsaker. Kristi kärleks och nåds ande kommer att knyta hjärta till hjärta om människorna vill öppna själens fönster mot himlen och stänga dem mot jorden. Genom sanningens kraft skulle många problem kunna lösas och gamla strider tystna, om man inför bättre tillvägagångssätt. Den stora, höga principen: ”Frid på jorden, till människor hans välbehag”, kommer att bli mycket bättre genomförd när de som tror på Kristus verkligen är Guds medarbetare.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.