Evangeliets tjänare kapitel 99. 347.     Från sida 469 i den engelska utgåva.tillbaka

Länderna långt borta

Hjälp från himlen
Den, som arbetar på ett främmande missionsfält, måste ha himlens frid och kärlek i sitt hjärta, ty däri ligger hans enda trygghet. Under förvecklingar och prövningar, missmod och lidanden måste han med en martyrs hängivenhet och med en hjältes mod hålla fast vid den hand som aldrig släpper och säga: ”Jag vill inte svika och inte misströsta.” Han måste vara en grundlig granskare av Bibeln och ofta ge sig hän åt bönen. Om han söker hjälp från det höga innan han talar med andra, så kan han vara förvissad om att änglar från himlen kommer att vara hos honom. Ibland kan han längta efter mänsklig sympati, men i sin ensamhet kommer han att kunna finna tröst och uppmuntran genom gemenskap med Gud. Låt honom glädja sig över Frälsarens ord: Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut! (Matt. 28:20) Av denne gudomlige Ledsagare kommer han att få undervisning i konsten att frälsa själar.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.