Evangeliets tjänare kapitel 99. 348.     Från sida 469 i den engelska utgåva.tillbaka

Länderna långt borta

På missionsfältet behövs energi och självuppoffring. Gud kallar på män som kommer att påskynda korsets seger, män som kommer att uthärda under nedslående förhållanden och försakelser, män som har den iver, beslutsamhet och tro som är oumbärlig på missionsfältet. Genom uthållig möda och en fast förtröstan på Israels Gud kommer beslutsamma, oförfärade män att uträtta förunderliga saker. Det finns knappt någon gräns för vad som kan uppnås, när de ansträngningar som görs, sker under ledning av en upplyst omdömesförmåga och stöds av allvarlig ansträngning.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.