Evangeliets tjänare kapitel 99. 348.     Från sida 470 i den engelska utgåva.tillbaka

Länderna långt borta

Låt oss glädja oss över att en gärning som Gud kan godkänna, har utförts i främmande land. Låt oss upphöja våra stämmor till pris och tack för de frukter, som verksamheten har burit. Och vår gudomlige härförare, som aldrig begår ett misstag, säger fortfarande till oss: Framåt! Inta nytt område! Lyft baneret högt i alla länder! ”Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig.” (Jes. 60:1)

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.