Evangeliets tjänare kapitel 99. 348.     Från sida 470 i den engelska utgåva.tillbaka

Länderna långt borta

Tiden har kommit, när Guds budbärare vecklar ut bokrullen för världen. Den sanning som den förste, den andre och den tredje ängelns budskap innehåller, måste nå ut till alla folk och stammar och språk och folkslag. Den måste lysa upp mörkret i alla världsdelar och sträcka sig ut till öarna i havet. Det får inte bli någon försening i detta verk.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.