Evangeliets tjänare kapitel 99. 348.     Från sida 470 i den engelska utgåva.tillbaka

Länderna långt borta

Vårt motto måste vara: ”Framåt! Ständigt framåt!” Himmelska änglar kommer att gå framför oss och bereda vägen. Den börda vi har för länderna bortom havet, kan aldrig läggas ned, förrän hela jorden har blivit upplyst av Herrens härlighet.

-----------
Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.