Evangeliets tjänare kapitel 99. 344.     Från sida 464 i den engelska utgåva.tillbaka

Länderna långt borta

Gud kallar på människor, som är villiga att lämna allt för att bli Hans missionärer. Denna kallelse skall besvaras. I varje generation efter Kristi första ankomst har den evangeliska missionsbefallningen drivit män och kvinnor att dra ut till jordens ändar för att föra ut glädjebudskapet om frälsning till dem som befann sig i mörker. Gripna av Kristi kärlek och av de förtappades nöd har män lämnat hemmets bekvämlighet och vänners sällskap, ja, också lämnat hustru och barn för att resa till främmande land, till avgudadyrkare och vilda människor, för att förkunna nådens budskap. Många har mist livet under detta försök, men andra har uppfostrats till att föra uppdraget vidare. På så sätt har Kristi sak gått framåt steg för steg, och säden, som såddes med sorg, har burit rik skörd. Kunskapen om Gud har utbretts och korsets baner har rests i hedniska länder.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.