Evangeliets tjänare kapitel 99. 344.     Från sida 465 i den engelska utgåva.tillbaka

Länderna långt borta

Det finns inte något som är mer dyrbart i Guds ögon än Hans tjänare, som går ut till jordens öde platser för att så sanningens säd och ser fram emot skörden. Ingen annan än Kristus kan mäta bekymren hos Hans tjänare, när de söker efter de förlorade. Han meddelar dem sin Ande och genom deras ansträngningar leds själar till att omvända sig från synd till rättfärdighet.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.