Evangeliets tjänare kapitel 99. 344.     Från sida 465 i den engelska utgåva.tillbaka

Länderna långt borta

För att få omvända en enda syndare skulle predikanten ta sina resurser i anspråk till det yttersta. Själen, som Gud har skapat och som Kristus har återlöst, har stort värde på grund av de möjligheter den besitter, de andliga förmåner som den har beviljats, de förmågor som den kan ha om den levandegörs genom Guds Ord och den odödlighet som den kan uppnå genom det hopp som evangeliet framhåller. Om Kristus lämnade de nittionio för att Han skulle kunna leta rätt på och frälsa det enda förlorade fåret, kan då vi försvara oss om vi gör mindre? Om vi försummar att vara verksamma så som Kristus verkade och att uppoffra oss så som Han uppoffrade Sig, är vi då inte förrädare av ett heligt trosarv?

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.