Evangeliets tjänare kapitel 99. 345.     Från sida 465 i den engelska utgåva.tillbaka

Länderna långt borta

Jag är djupt gripen av behoven i främmande land så som de har framställts för mig. I alla delar av världen är Guds änglar i färd med att öppna dörrar som för en kort tid sedan var stängda för sanningens budskap. Från Indien, från Afrika, från Kina och från många andra platser hörs ropet: ”Kom över och hjälp oss!”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.