Evangeliets tjänare kapitel 99. 345.     Från sida 465 i den engelska utgåva.tillbaka

Länderna långt borta

Att visa en givmild, självförnekande ande till stöd för utlandsmissionen är ett säkert medel till att främja missionens sak i hemlandet. Verksamhetens framgång hemma är nämligen i hög grad beroende av inflytandet från den evangeliska satsning som utförs i främmande land och som under Guds välsignelse flyter tillbaka. Det är genom att arbeta för att tillfredsställa andras behov, som våra egna själar kommer i beröring med Honom, som är källan till all kraft. Herren har lagt märke till varje sid. av missionsiver, som Hans folk har visat till förmån för främmande land. Det är Hans avsikt att det i varje hem, i varje församling och vid alla centraler för verksamheten skall visas givmildhet genom att man sänder hjälp till främmande land, där arbetarna har stora svårigheter att kämpa mot för att föra ljuset till dem som sitter i mörker.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.