Evangeliets tjänare kapitel 99. 345.     Från sida 466 i den engelska utgåva.tillbaka

Länderna långt borta

Det som man ger för att påbörja verksamhet på den ena platsen, kommer att leda till att verksamheten stärks på andra platser. När arbetarna befrias från ekonomiska svårigheter, kan deras ansträngningar utsträckas. När människor förs till kunskap om sanningen och församlingar bildas, kommer ekonomin att stärkas. Allteftersom dessa församlingar växer och blir starkare, kommer de att vara i stånd till att inte bara utföra verksamhet inom sina egna gränser, utan de kommer också att kunna sända hjälp till andra missionsfält.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.