Evangeliets tjänare kapitel 99. 345.     Från sida 466 i den engelska utgåva.tillbaka

Länderna långt borta

Hjälp från församlingarna i hemlandet
Medlemmarna i våra församlingar hemma skulle känna en börda i sina hjärtan för verksamheten i länder långt borta. En amerikansk affärsman, som var en allvarlig kristen, uttalade under ett samtal med en medarbetare, att han själv verkade för Kristus 24 timmar om dygnet. ”I alla mina affärskontakter”, säger han, ”söker jag att vara en representant för min Mästare. När jag har ett tillfälle till det, försöker jag vinna andra för Honom. Hela dagen arbetar jag för Kristus och om natten medan jag sover, har jag en man som verkar för Honom i Kina.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.