Evangeliets tjänare kapitel 99. 346.     Från sida 466 i den engelska utgåva.tillbaka

Länderna långt borta

Varför skulle inte medlemmarna i en församling eller i flera församlingar slå sig samman om att underhålla en missionär i främmande land? Detta kan de göra, om de vill förneka sig själva. Mina bröder och systrar, vill ni hjälpa till i detta stora verk? Jag bönfaller er om att göra något för Kristus och att göra det nu. Genom den lärare som era pengar kan underhålla på ett främmande missionsfält, kommer själar att kunna frälsas och lysa som stjärnor i Återlösarens krona. Vänta inte med att föra ert offer till Herren själv, även om det är aldrig så litet. När det ges av ett hjärta som är fyllt med kärlek till Frälsaren, blir det minsta offer en ovärderlig gåva, som vinner Guds leenden och välsignelser.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.