Grundsatser för Kristen Utbildning kapitel 7. 71.     Från sida 71 i den engelska utgåva.tillbaka

Betydelsen av fysisk Träning

(71) Vår tids intresse för utbildning saknar motstycke. Den stora utbredningen av kunskap med hjälp av tryckeriet har möjliggjort självförbättring för alla, och därmed har en allmän önskan om större mental styrka väckts.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.