Grundsatser för Kristen Utbildning kapitel 7. 73.     Från sida 73 i den engelska utgåva.tillbaka

Betydelsen av fysisk Träning

Om de unga blott skall ges en ensidig utbildning, vilken är då av största betydelse: Studier i naturkunskap, inbegripande alla hinder för hälsa och moral, eller en grundig upplärning i praktiska plikter, med sund moral och god fysisk utveckling? Vi säger utan tvekan, att det skall vara det sistnämnda. Men med ärlig ansträngning går det, för det mesta, att säkra bägge.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.