Grundsatser för Kristen Utbildning kapitel 7. 73.     Från sida 73 i den engelska utgåva.tillbaka

Betydelsen av fysisk Träning

De, som kombinerar nyttigt arbete med studier, behöver inte gymnastisk motion. Och det arbete, som utförs i fria luften, är tio gånger nyttigare för hälsan, än inomhusarbete. Både mekaniskt arbete och lantbruk är kroppsarbete, fast lantbruk är hälsosammast av dessa. Inget mindre, än naturens livgivande luft och solsken tillfredsställer alla kroppens behov. Alla gymnastiska rörelser ingår, när jorden bearbetas. Jordbrukets skådeplats är de öppna fälten. Himlavalvet är dess tak, den solida jorden dess golv. Här plöjer och hackar, sår och skördar bonden. Se på honom, när han i ”skördetiden” slår och räfsar ihop gräset, lägger det i hässjor och samlar det i balar, lyfter upp och sänker ned, kastar bort och trampar ned, samt lägger undan. Dessa olika rörelser sätter fart på kroppens ben, led muskler, senor och nerver. Dessa livskraftiga rörelser skapar fulla, djupa och starka in- och utandningar, vilket utvidgar lungorna och renar blodet, samt sänder ut den varma livsströmmen, som flödar genom artärer och vener. En måttfull lantbrukare med sunda levnadsvanor, som kombinerar nyttigt arbeta med studier, behöver inte utföra några gymnastiska övningar, och (74) äger fullgod hälsa. Hans arbete är behagligt för honom. Hans aptit är god. Han sover gott, och är lycklig.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.