Grundsatser för Kristen Utbildning kapitel 7. 74.     Från sida 74 i den engelska utgåva.tillbaka

Betydelsen av fysisk Träning

I motsats till den handlingskraftige bonden och hans villkor, har vi den stillasittande eleven. Han vistas i ett stängt rum, böjer sig över sitt bord, hans bröst är sammantryckt, hans lungor arbetar inte till fullo. Han kan inte göra fulla och djupa inandningar. Hjärnan belastas till det yttersta, medan kroppen är inaktiv, som om han inte skulle ha något särskilt bruk för den. Blodet rör sig trögt genom kroppen. Fötterna är kalla, huvudet varmt. Hur skall en sådan person kunna vara frisk?

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.