Grundsatser för Kristen Utbildning kapitel 7. 74.     Från sida 74 i den engelska utgåva.tillbaka

Betydelsen av fysisk Träning

Låt den studerande motionera regelmässigt, så att han andas djupt och fullt, varvid han drar in himlens rena och livgivande luft i lungorna; det gör honom till en ny människa. Det är inte så mycket de svåra studierna, som ödelägger studerandes sundhet, som deras förbiseende av naturens lagar.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.