Grundsatser för Kristen Utbildning kapitel 7. 74.     Från sida 74 i den engelska utgåva.tillbaka

Betydelsen av fysisk Träning

På läroanstalterna bör erfarna lärare ge sig i kast med, att undervisa unga damer i kökets mysterier. Kunskap om hemmets plikter är av omätbart värde för varje kvinna. Ett otal familjers lycka har gått i kras på grund av hustruns och moderns passivitet. Det är inte lika viktigt, att våra döttrar lär sig målandets konst, kreativ konst, musik eller ens matematik, eller talekonst, som det är, att lära sig att skära till, sy och laga sina egna kläder, eller tillreda mat på ett sunt och inbjudande sätt. När en liten flicka är nio eller tio år gammal, bör hon åläggas, att regelbundet delta i fullgörandet av hemmets plikter, så mycket som hon kan, och bör hållas ansvarig för det sätt, som hon utför arbetet på. Det är en klok far, som säger, när han tillfrågas om, vad han tänker göra med sina döttrar: ”Jag vill sätta dem i lära hos deras framstående mor, så att de lär sig konsten, att ta tillvara på tiden, och bli duktiga hustrur och mödrar, familjeöverhuvuden och nyttiga medlemmar av samhället.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.