Grundsatser för Kristen Utbildning kapitel 7. 75.     Från sida 75 i den engelska utgåva.tillbaka

Betydelsen av fysisk Träning

Tanken, att flotta män och kvinnor utmärks av sin okunskap om nyttigt arbete, strider mot Guds plan från människans skapelse. Lathet är en synd, okunskap om husliga plikter är följden av dårskap, som efter döden kommer att ge anledning till bitter förtrytelse.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.