Grundsatser för Kristen Utbildning kapitel 7. 75.     Från sida 75 i den engelska utgåva.tillbaka

Betydelsen av fysisk Träning

De, som gör det till en livsregel, att ära Gud, ger akt på apostelns förmaning: ”Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära.” {Första Korintierbrevet 10:31.} Dessa studerande bevarar sin renhet i frestelsens stund, och lämnar skolan med välutvecklat förstånd, (76) samt med en sund kropp och en sund själ. - The Signs of the Times, den 29. Juni, 1882.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.