Grundsatser för Kristen Utbildning kapitel 7. 76.     Från sida 76 i den engelska utgåva.tillbaka

Betydelsen av fysisk Träning

För vidare studium
Huvudsyftet med Utbildning, The Review and Herald, den 11. Juli, 1882.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.