Grundsatser för Kristen Utbildning kapitel 7. 71.     Från sida 71 i den engelska utgåva.tillbaka

Betydelsen av fysisk Träning

Även om vi i tacksamhet ser, att vi blir duktigare, skall vi inte blunda för bristerna i det nuvarande utbildningssystemet. I våra ivriga ansträngningar, att åstadkomma förståndsmässig stegring, försummas den fysiska såväl som den moraliska träningen. Många unga kommer från läroinstitutioner med låg moral och försvagade fysiska krafter, utan kunskap om det praktiska livet och med ringa kraft till, att utföra dess plikter.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.