Grundsatser för Kristen Utbildning kapitel 7. 71.     Från sida 71 i den engelska utgåva.tillbaka

Betydelsen av fysisk Träning

Då jag har sett dessa onda ting, har jag frågat: Måste våra söner och döttrar bli moraliska och fysiska vrak, för att få en utbildning på skolorna? Så borde det inte vara, så behöver det inte vara, i fall lärare och studerande bara är uppriktiga inför naturens lagar, som också är Guds lagar. Alla sinnets och kroppens krafter bör ställas till den aktiva tjänstens förfogande, så att de unga blir starka, välbalanserade män och kvinnor.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.