Grundsatser för Kristen Utbildning kapitel 7. 71.     Från sida 71 i den engelska utgåva.tillbaka

Betydelsen av fysisk Träning

Många studerände jäktar så, för att fullborda sin utbildning, att de inte riktigt fullbordar något, som de inleder. Få äger tillräckligt stort mod och självbehärskning, för att handla principfast. De flesta studerande förstår inte den egentliga meningen med utbildning, och handlar därför inte så, att avsikten uppfylls. De sätter igång med studier i matematik eller språk, samtidigt som de hoppar över studierna om det väsentliga för lycka och framgång i livet. Många, som utforskar jordens djup tillsammans med geologer, eller far tvärs över himlarna i sällskap med astronomer, visar inte det minsta intresse för den egna kroppens förunderliga mekanism. Andra ser det exakta antalet ben i människans skelett, och beskriver varje organ i kroppen korrekt, och (72) ändå är de helt ovetande om hälsolagarna, och sjukdomars botande, som om livet skulle styras av ett blint öde, i stället för av avgjorda och orubbliga lagar.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.