Grundsatser för Kristen Utbildning kapitel 7. 72.     Från sida 72 i den engelska utgåva.tillbaka

Betydelsen av fysisk Träning

Fysisk hälsa lägger fundamentet för alla den studerandes ambitioner och hans hopp. Härav den livsviktiga betydelsen av kunskap om de lagar, varigenom hälsan säkras och bevaras. Varje ungdom bör lära sig, att styra över sina matvanor - vad han äter, när han äter, och hur han äter. Han bör lära sig, hur många timmar han skall lägga ned på studier, hur mycken tid han bör satsa på fysisk motion. Människokroppen går att jämföra med ett väloljat maskineri, som behöver omsorg, för att hållas i gång. En del därav skall inte ständigt bära bördor, medan en annan rostar av passivitet. När sinnet är i gång, bör musklerna också erhålla sin del av motionen.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.