Grundsatser för Kristen Utbildning kapitel 7. 72.     Från sida 72 i den engelska utgåva.tillbaka

Betydelsen av fysisk Träning

Ordentlig reglering av mat-, sömn-, studie- och motionsvanor är en plikt, som varje studerande är skyldig sig själv, samhället och Gud. Den utbildning, som gör de unga till en välsignelse för världen, är en, som sätter dem i stånd till, att säkra en sann och ädel manlig eller kvinnlig natur. Om eleverna, som studerar hårt, sover litet, motionerar litet och äter på oregelbundna tider mat av olämplig eller låg beskaffenhet, erhåller de mental upplärning på bekostnad av hälsa och moral, på bekostnad av andlighet, och i slutändan på bekostnad av livet.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.