Grundsatser för Kristen Utbildning kapitel 7. 72.     Från sida 72 i den engelska utgåva.tillbaka

Betydelsen av fysisk Träning

De hyser en naturlig önskan om aktivitet, och om de inte finner ett legitimt spelrum för sin instängda energi, efter att ha suttit inspärrade i klassrummet, blir de rastlösa och otåliga samt svårregerliga. Därmed förleds de till de skamlösa, omanliga förlustelser, som vanärar så många grund- och högskolor, ja, rent av till förnedring i riktiga utsvävningar. Många av de unga, som lämnar sina hem i trosskyldighet, fördärvas av sina kamrater på skolan.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.