Grundsatser för Kristen Utbildning kapitel 7. 72.     Från sida 72 i den engelska utgåva.tillbaka

Betydelsen av fysisk Träning

Varje läroanstalt bör göra det möjligt, att lära sig och utöva lantbruk och mekanik. Det bör anställas dugliga lärare, till att instruera unga (73) i olika hantverk, såväl som i diverse intellektuella studier. När en del av vardagen används till mental förbättring, låt då en bestämd del ägnas åt kroppsarbete, samt lämplig tid åt andaktsövningar och studier av Skriften.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.