Grundsatser för Kristen Utbildning kapitel 7. 73.     Från sida 73 i den engelska utgåva.tillbaka

Betydelsen av fysisk Träning

Denna träning uppmuntrar till självständiga, fasta och beslutsamma vanor. När man lämnar dessa institutioner, är man redo, att framgångsrikt utföra livets praktiska plikter. Man vinner mod och uthållighet, till att ta sig över hinder, och principfasthet, som inte viker för det ondas inflytande.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.