Gyllene länkar kapitel 1. 11.     Från sida 1 i den engelska utgåva.tillbaka

På bergssluttningen

Mer än fjorton århundraden före Jesu födelse i Betelhem var Israels barn församlade i Sikems dal, där de från bergssluttningarna genom prästerna hörde Guds budskap om välsignelse och förbannelse. »Se, jag förelägger eder i dag välsignelse och förbannelse: välsignelse, om I hören Herrens, eder Guds, bud, . . . förbannelse, om I icke hören.»— 5 Mos. 11:26-28. Detta var anledningen till att berget Gerissim, från vilket ord av välsignelse förkunnades, kom att kallas Välsignelsens berg. Men det var ändå inte på det berget de ord uttalades, som genom tiderna medfört välsignelser till en syndfull och sorgtyngd värld. Israeliterna uppnådde inte de höga ideal som förelagts dem. En annan än Josua måste föra Guds folk in i trons sanna vila, och det är inte längre Gerissim som kallas Välsignelsens berg. Så benämns i stället det berg vid sjön Gennesaret, där Jesus inför lärjungarna och det församlade folket inledde sin bergspredikan med saligheterna.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.