Gyllene länkar kapitel 1. 16.     Från sida 14 i den engelska utgåva.tillbaka

På bergssluttningen

Således var allas hjärtan fyllda av förhoppningen, att Israel snart skulle upphöjas inför världens nationer och att Jersualem skulle bli huvudstad i ett världsrike.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.