Hälsa för Hela Människan kapitel 1. 12.     Från sida 18 i den engelska utgåva.tillbaka

Vår förebild

Jesus lade i allt sina egna önskningar åt sidan för den uppgift han hade kommit för att utföra. Han gav heder åt sitt liv genom att låta allt i livet underordnas sin himmelske Fars vilja. Då hans mor en gång, när han var ung, fann honom i rabbinernas skola, sade hon: "Mitt barn, varför har du gjort så här mot oss?" Han svarade: "Varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste ägna mig åt det som tillhör min Fader?" Luk 2:48, 49. Detta svar visade vad som var det viktigaste i hans liv – att vara sysselsatt med sin himmelske Fars arbete.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.