Hälsa för Hela Människan kapitel 12. 153.     Från sida 183 i den engelska utgåva.tillbaka

Hjälp för de arbetslösa och hemlösa

Guds plan för Israel
Guds plan för Israel var att varje familj skulle ha ett hem på landet med tillräckligt med mark för odling. På det sättet skulle de få både möjlighet och uppmuntran till att leva ett nyttigt, företagsamt och självförsörjande liv. Och ingen mänsklig idé har någonsin kunnat förbättra den planen. Den fattigdom och det elände som finns i dag beror till stor del på att människor vikit av från Guds plan.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.