Hälsa för Hela Människan kapitel 12. 161.     Från sida 194 i den engelska utgåva.tillbaka

Hjälp för de arbetslösa och hemlösa

Missionsfamiljer
Det finns ett behov av missionsfamiljer som kan bosätta sig på ofruktbara platser. Jordbrukare, affärsmän, byggnadsarbetare och de som är kunniga i olika hantverk och andra yrken, borde flytta till försummade områden för att förbättra jorden, upprätta små industrier, bygga sig enkla hem och hjälpa sina grannar.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.