Hälsa för Hela Människan kapitel 12. 165.     Från sida 197 i den engelska utgåva.tillbaka

Hjälp för de arbetslösa och hemlösa

Jesus sökte inte beundran eller applåder från människor. Han ledde ingen armé. Han regerade inte över något jordiskt rike. Han försökte inte vinna fördelar hos världens rika och berömda. Han gjorde inte anspråk på någon position bland nationens ledare. Han bodde bland de fattiga. Han satte åt sidan samhällets ytliga rangindelningar. Han fäste sig inte vid förnäm börd, rikedom, begåvning, utbildning eller ställning.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.