Hälsa för Hela Människan kapitel 12. 167.     Från sida 199 i den engelska utgåva.tillbaka

Hjälp för de arbetslösa och hemlösa

"Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus." Fil 4:6, 7.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.