Hälsa för Hela Människan kapitel 16. 192.     Från sida 226 i den engelska utgåva.tillbaka

Bön för de sjuka

Frälsaren vill att vi skall uppmuntra de sjuka, de förtvivlade och de lidande att fatta tag i hans kraft. Genom tro och bön kan sjukrummet förvandlas till ett Betel. I ord och handling kan läkarna och sjuksköterskorna säga, så tydligt att det inte kan missförstås "HERREN är verkligen på denna plats" för att rädda och inte för att förgöra. 1 Mos 28:16. Kristus vill visa sin närvaro i sjukrummet genom att fylla läkares och sjuksköterskors hjärtan med sin ljuvliga kärlek. Om de som sköter om de sjuka lever sådana liv att Kristus kan gå med dem till patientens säng, kommer den sjuke att bli övertygad om att den förbarmande Frälsaren är närvarande, och denna övertygelse kommer i sig att göra mycket för läkandet av både själ och kropp.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.