Hälsa för Hela Människan kapitel 18. 208.     Från sida 244 i den engelska utgåva.tillbaka

Sinnets helande

Om läkare satte sig in i deras situation som fått sitt mod nedbrutet och sin vilja försvagad genom lidande, och som längtar efter att få höra medkännande och trösterika ord, skulle de vara bättre förberedda att förstå deras känslor. När den kärlek och medkänsla som Kristus visade för de sjuka förenas med läkarens kunskap, kommer hans blotta närvaro att vara en välsignelse.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.