Hälsa för Hela Människan kapitel 18. 217.     Från sida 252 i den engelska utgåva.tillbaka

Sinnets helande

Sjung lovsånger
Uttryck din tacksamhet och lovprisning genom sång. När du blir frestad borde du inte ge uttryck för dina känslor, utan i stället i tro stämma upp en tacksamhetens sång till Gud.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.