Hälsa för Hela Människan kapitel 39. 408.     Från sida 467 i den engelska utgåva.tillbaka

Kunskapen man får genom Guds ord

"Dina bud gör mig visare än mina fiender, ty för evigt
är de hos mig. Jag är klokare än alla mina lärare, ty
jag begrundar dina vittnesbörd. Jag är förståndigare än de gamla, ty jag tar dina befallningar i akt."
Ps 119:98-100.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.