Hälsa för Hela Människan kapitel 6. 73.     Från sida 99 i den engelska utgåva.tillbaka

Räddad för att tjäna

Vårt vittnesbörd om hans trofasthet är det medel som himlen valt för att uppenbara Kristus för vädden. Vi bör vittna om Guds nåd på det sätt den har uppenbarats genom heliga män i historien, men det som kommer att göra störst intryck är vittnesbördet vi ger om vår egen erfarenhet. Vi är Guds vittnen när vi i våra liv uppenbarar hans gudomliga kraft. Varje människa har ett liv och en erfarenhet som i många avseenden är olik alla andras. Gud önskar att vi skall uttrycka vår tacksamhet till honom på ett sätt som är färgat av vår egen personlighet. När dessa värdefulla vittnesbörd som upphöjer Guds härliga nåd åtföljs av ett Kristuslikt liv, har de en oemotståndlig kraft som verkar till människors frälsning.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.