Hälsa för Hela Människan kapitel 6. 73.     Från sida 99 i den engelska utgåva.tillbaka

Räddad för att tjäna

Det tjänar till vårt eget bästa att hålla varje Guds gåva levande i våra tankar. Därigenom stärks vår tro så att vi gör anspråk på och tar emot mer och mer av det han har lovat. Vi blir mer uppmuntrade av en enda liten välsignelse vi själva fått från Gud, än av alla berättelser vi kan läsa om andras tro och erfarenheter. Den människa som tar emot Guds nåd skall bli som en vattenrik trädgård. Hon skall tillfriskna snabbt. Hennes ljus skall gå upp i mörkret, och Herrens härlighet skall följa i hennes spår.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.