Hälsa för Hela Människan kapitel 6. 74.     Från sida 101 i den engelska utgåva.tillbaka

Räddad för att tjäna

"På Gud förtröstar jag och fruktar inte. Vad kan män-
niskor göra mig? Jag har löften att infria till dig, Gud,
jag vill ge dig lovoffer Ty du har räddat min själ från
döden och mina fötter från fall, så att jag kan vandra
inför Gud i de levandes ljus."

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.