Hälsa för Hela Människan kapitel 6. 75.     Från sida 104 i den engelska utgåva.tillbaka

Räddad för att tjäna

"Säger ni inte att det ännu är fyra månader kvar till skörden? Men se, jag säger er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv." Joh 4:35, 36.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.