Hälsa för Hela Människan kapitel 8. 95.     Från sida 125 i den engelska utgåva.tillbaka

Läkaren, en lärare

Behov för hälsoupplysning
Aldrig tidigare har det varit större behov för hälsoupplysning än nu. Trots alla de fantastiska framsteg som gjorts när det gäller att göra livet bekvämare och lättare för människor, också inom hälso- och sjukvården, är nedgången i fysisk styrka och uthållighet oroväckande. Detta borde uppmärksammas av alla som ömmar för sina medmänniskors välmående.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.