Hälsa för Hela Människan kapitel 8. 101.     Från sida 131 i den engelska utgåva.tillbaka

Läkaren, en lärare

Utan Guds kraft är det omöjligt att åstadkomma en verklig reform. Mänskliga barriärer mot naturliga och uppodlade böjelser är som sandbankar mot en översvämmande störtflod. Inte förrän Kristi liv har blivit en verksam kraft i våra liv, kan vi stå emot de frestelser som angriper oss inifrån och utifrån.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.