Hälsa för Hela Människan kapitel 8. 105.     Från sida 135 i den engelska utgåva.tillbaka

Läkaren, en lärare

Även om bara en enda människa hade tagit emot evangeliet om hans nåd skulle Kristus, för att rädda den människan, ha valt att leva sitt slitsamma och förödmjukande liv och dö sin skamliga död. Har då vi inte orsak att glädja oss om en enda människa upprättas och förädlas genom våra ansträngningar, och görs passande till att lysa i Herrens palats?

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.