Hälsa för Hela Människan kapitel 9. 112.     Från sida 142 i den engelska utgåva.tillbaka

Undervisning och hälsoarbete

Vi lever i en tid då brottsligheten sprider sig som en epidemi, och tänkande, gudfruktiga människor överallt står förfärade inför vad som sker. Den korruption som råder kan inte beskrivas i ord. Varje dag får vi höra nyheter om politiska strider, mutor och bedrägerier. Varje dag kommer nya beskrivningar av våld och laglöshet, likgiltighet inför mänskligt lidande och brutalt, djävulskt dödande av människor som får oss att må illa. Varje dag vittnar om hur vanvett, mord och självmord ökar. Vem kan tvivla på att sataniska krafter arbetar bland människor med större och större intensitet för att förvilla och fördärva deras sinnen och orena och förstöra deras kroppar?

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.